Akzidenz grotesk

Akzidenz Grotesk


Grotesksnitt med tradisjonelt preg lansert av Berthold i 1896.

Snittet ble raskt populært og var mye i bruk i begynnelsen av 1900-tallet både i Europa og i USA. (I USA under navnet Standard Gothic.) Snittet ble forbildet for flere andre grotesker, bl.a. Franklin Gothic som kom allerede i 1903 og – ikke minst – Helvetica som kom i 1952. Jan Tschichold brukte dette snittet til Die neue Typographie i 1928 fordi det var nøytralt og objektivt. Han vraket snitt som Futura, Erbar og Kabel som han anså som for artistiske og spissfindige. Snittet hører til gruppen amerikansk grotesk.

(Red. husker noen få spennende grader med Akzidenz Grotesk nederst i en reol fra sin læretid i Kirstes boktrykkeri i begynnelsen av 1960-årene, der de eneste alternativene ellers var de funksjonalistiske groteskene Spartan og Futura. Det var på den tiden Helvetica brøt løs i Norge, men dette snittet hadde på det tidspunktet ikke kommet til Kirste.)

AkzidenzGroteskBE_[Converted].jpg

Se aksidens.