Aldus


Nyhumanistisk renessanseantikva tegnet av Hermann Zapf i 1953.

Snittet er oppkalt etter Aldus Manutius og er laget som et tekstsnitt for å kunne brukes sammen med Palatino, som på den tiden nettopp var gitt ut som håndsatstyper.

Aldus er litt lysere og smalere og en tanke mer kalligrafisk i formen enn Palatino. Aldus mangler halvfet og fet (har halvfet og fet strengt tatt noe i en renessanseantikva å gjøre?), men Palatino kan brukes.

Se Aldus.