additiv fargeblanding

[additive colour mixture]

Fargeblanding gjennom blanding av lys.

Det er prinsippet for additiv fargeblanding som gjelder ved fargesammensetning f.eks. på data- og fjernsynsskjermer. (I motsetning til subtraktiv fargeblanding som er blanding av fargepigmenter, f.eks. i trykkfarge eller maling.)

Ved additiv fargeblanding baserer en seg på et sett av primærfarger av en mørk tone: rødt, grønt og ultramarin. Fargene oppfører seg annerledes ved additiv enn ved subtraktiv fargeblanding: Rødt lys og grønt lys som blir projisert mot samme punkt på en hvit reflektor blir gult, rødt og ultramarin gir purpur, ultramarin og grønt gir isblått; i alle tilfeller er blandingsfargene lysere enn utgangsfargene. Når alle primærfargene projiseres samtidig, blir resultatet hvitt. Det er primærgrønn og primærrød fra den additive skalaen som brukes i trafikklys.

Det additive og det subtraktive prinsippet møtes i forbindelse med fremstilling av trykksaker: Det er additiv fargeblanding som styrer fargesammensetningen av fargene på dataskjermen i elektronisk repro, mens det er det subtraktive prinsippet som virker i selve trykkprosessen. Grensesnittet mellom de to prosessene kan være et problem når de er basert på to ulike prinsipper. Det må skje gjennom kalibrering av fargemodellene i reproprogrammene.