aigu

[aigu, acute]

Aksent som kan brukes for å markere trang uttale av vokal eller at stavelsen skal ha trykk.

Se akuttegn.