akronym

[acronym]

Forkortelser som består av initialbokstaver, dvs. første bokstav i ord eller stavelser og som uttales som et selvstendig ord.

Eksempler på akronymer er AIDS, radar, SAS (når det uttales sass og ikke ess-a-ess). (Forkortelser som FN, EU, NSB osv. er altså ikke akronymer.) Mange akronymer, særlig navn på firmaer og organisasjoner, skrives med versaler (store bokstaver). I enkelte nye fagområder er fagterminologien spekket med akronymer: RAM, ASCII, CD-ROM osv.

Når enkeltstående ord i løpende tekst skrives med versaler, får det gjerne en fremhevende effekt som ikke nødvendigvis er tilsiktet. Effekten kan dempes ved at ordet settes med kapitéler eller med litt mindre grad, f.eks. 8,5 eller 9 pkt i 10 pkt tekst. Ellers hender det at akronymer går over til å bli skrevet med minuskler: radar. AIDS er et eksempel på et akronym som med tiden kan komme til å bli skrevet med små bokstaver: aids. Og hva er galt med ram, ascii og cd-rom? De glir iallfall mye bedre inn i teksten enn når de skrives med versaler.