aksenter

[accents]

Diakritiske tegn som angir at enkeltbokstaver skal uttales på en annen måte enn normalt etter skrivemåten.

De vanligste aksentene er disse:

Aksenter skal brukes ved en del navn og utenlandske ord: Aïda, Tegnér. Men ingen norske ord ha aksent.

De fleste aksenter ligger på tastaturet som flytende aksenter som sentrerer seg automatisk over eller under bokstaven. Aksenten tastes først, og deretter bokstaven.

Litteratur og henvisninger
Rannem 2005, s. 258 ff.
Vinje 2004, s. 57–59