aksidens

[job print, commercial print]

Tradisjonell betegnelse på en kategori mindre trykksaker, f.eks. brevark, visittkort, sanger, programmer, sirkulærer o.l.

Den opprinnelig betydningen av ordet er «tilfeldige» trykksaker. (Lat. accidentia.) Uttrykket er også brukt i sammenstillinger som aksidenstrykkeri, aksidenssetteri, aksidensarbeide, aksidensskrift, aksidenssetter osv.