aksidenssetter


Tradisjonell betegnelse på en typograf eller håndsetter som arbeidet spesielt med aksidenstrykksaker.

Det var nokså vanlig på trykkerier tidligere at håndsetterne var spesialisert på et arbeidsområde; ett av disse områdene kunne være aksidensarbeider. Et annet kunne være tidsskrift- eller bokombrekking.