Skrift spesielt egnet til aksidenstrykksaker.


Skrift av en type som er spesielt egnet eller mye brukt til aksidenstrykksaker: plakater, brevark og andre kontortrykksaker, brosjyrer og foldere, programmer osv., dvs. gjerne litt fantasifulle eller uttrykksfulle og identitetsskapende skrifter som ikke er typiske tekstskrifter.