akuttegn

[acute accent]

Aksent som brukes for å markere trang uttale av vokal, eller at stavelsen skal ha trykk.

(Dss. høyreaksent, eller aigu), (´) Akuttegnet kan brukes for å markere trang uttale av vokal eller at stavelsen skal ha trykk: én (tallord) i motsetning til to eller flere:

jeg vil ha én sjef (ikke to); allé, moaré, idé, fór (preteritum av fare).

Aksenten bortfaller i bøyningsformer der korrekt uttale fremgår av skrivemåten: alleen, ideene.

Akuttegn skal brukes i en del navn:

Aimée, Hallén, Thorén, L'Abbée-Lund.

Ingen andre norske ord ha aksent. Vær påpasselig ved bruk av akuttegn i tallordet én: akuttegn skal ikke brukes over ubestemt artikkel en.

akuttegn.jpg
Feil bruk av aksent kan skape misforståelse.Det er neppe meningen å si at mannen er pågrepetfor ikke å ha slått fler enn én i hodet.

Akuttegn er vanligvis tilgjengelig fra tastaturet som flytende aksent; aksenten tastes først og deretter bokstaven.

(Pass også på å bruke riktig aksent over bokstaven a i slike sammensetninger som to à tre, 6 fat à kr. 200,-; der skal det altså være gravistegn, ikke akuttegn.)

Litteratur og henvisninger
Rannem 2005, s. 258
Vinje 2004, s. 57–58