aldiner


Bøker utgitt av Aldus Manutius og hans sønn og sønnesønn over en periode på ca hundre år.

Aldus' trykkeri ble ved hans død overtatt av sønnen Paulus, og deretter av sønnesønnen Aldus d.y. I løpet av hundre år ble det trykt og utgitt til sammen ca. 1000 utgaver. Det er disse utgavene som kalles aldiner.