aldinsk kursiv

[aldine italic]

Kursiv fra tidlig renessanse oppkalt etter Aldus Manutius, som var den første som brukte kursiv i trykte bøker.

Aldus trykte og gav ut flere bøker utelukkende satt med kursiv. Han anså skriften for mer økonomisk og var opptatt av at bøker skulle være så billige og hendige at flere kunne kjøpe dem. Aldus' kursiver var skåret av Francesco Griffo og hadde italienske, humanistiske håndskriftformer som forbilder. Aldus' og Griffos kursiv ble igjen forbilde for flere senere kursivsnitt, brukt bl.a. av Claude Garamond.

Den andre kursivmodellen på den tiden, var den som var utviklet av Ludovico Vicentino (Arrighi) og som var en mer raffinert og elegant kursiv.

Litteratur og henvisninger
Falk (1975)
Rannem (2005)